Trappmusik till himmelen


Efter mångt och mycket har nu Trappmusik äntligen uppmärksammats av den lokala pressen. Men även SVT's PSL samt bloggen Discobelle gillar Trappmusiks framfart.

http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/trappsteg-till-himmelen

http://blogg.svt.se/psl/2012/07/09/titta-trappmusik-folj-med-feat-1/

http://www.discobelle.net/2012/08/06/trappmusik-folj-med/?utmsource=twitterfeed&utmmedium=twitter


Facebook|Instagram|Soundcloud|Spotify|Twitter|Youtube
© 1999-2020 On-Axis Recordings, All Rights Reserved.