Efrik - Vad anser du om reklam i det offentliga rummet? (2022)

Efrik - Vad anser du om reklam i det offentliga rummet?

Vi presenterar stolt en del av ett gatukonst-projekt som aldrig riktigt presenterats tidigare. Det hela genomfördes i Stockholm på tunnelbanans knutpunkter och runt om i innerstaden - inuti metrotidningar, på bilar, gatupratare, stickers, adbust, flygblad, banderoller, flyers, osv. under några dygn i början av maj, 2006.

Budskapet var enkelt, ett telefonnummer som ledde dig till en telefonsvarare som ställde frågan:

– Vad anser du om reklam i det offentliga rummet?

1000-tals personer ringde in och lämnade meddelanden om allt och inget dygnet runt. Ett tvärsnitt från alla dessa olika kommentarer är själva essensen av albumet. Allt nedkokat och utsmetat på beats. För den som är vaken så kan man höra en och annan legendar uttala sig - i stort är hela samhällets spektra någorlunda representerat i detta mycket intressanta och spännande tidsdokument.

Merparten av beatsen är producerade mellan 2000-2006 och lutar sig mot smutsig nittiotals true school medan något spår går lite mer mot Jazz.

Artists


Facebook|Instagram|Soundcloud|Spotify|Twitter|Youtube
© 1999-2022 On-Axis Recordings, All Rights Reserved.